چهارمین جلسه دندانپزشکی شایان

امروز آقا شایان ساعت ١١:٢٠ دقیقه وقت دندانپزشکی داشت همه چیز طبق برنامه پیش میرفت تو روزنگار مهدش نوشتیم که براش ناهار نگه دارن.

دیشب هم شایان کمی از دندون درد شکایت داشت خلاصه سر موقع سه تایی راه افتادیم بیایم مهد و اداره که تلفن  من زنگ زد و از دندونپزشکی گفتن که وقت امروز کنسله !! و با کلی اصرار ما و ... قرار شد همون موقع به سرعت بریم دندونپزشکی و منهم مجبور شدم با کلی بار و بندیل آقا شایان رو ببرم مسیر ولیعصر به پایین هم که یک طرفست و فقط با اتوبوس باید بریم و داستان فشار وسرپایی و بدو بدو و کلی پیاده روی از ایستگاه تادندونپزشکی و بالعکس.

اما امروز شایان خان دیگه چشمش ترسیده بود و کلی زجه زد و گریه کرد تازه آقای دکتر هم با خساست تمام بهش جایزه نداد و بهانه کرد که چون گریه کرده  ندادیم!!!

و بازهم با همین دردسرها دوتا وقت دیگه گرفتم و در عوض خودم برای شایان یه جایزه ( تخم مرغ شانسی چی چی بزرگ) خریدم که توش یه قمقمه خوشگل و اسمارتیز و برنامه و .. بود.

 و الان نیم ساعتی هست که شایان رفته مهد و منهم اومدم اداره فکر کنم که شایان دیگه قدر دوندناش رو بدونه و نگه اشکالی نداره خرابشه دکتر خوبه!!

/ 0 نظر / 14 بازدید