داستان من و مامان شایان - نوشته شده توسط ما در چهارشنبه 22 شهریور 1391

ما سه نفر هرچی تلاش میکنیم تا دردسرهام  کمتر بشه اما انگار قراره دوباره  کارهای جدید ایجاد بشه مثل امتحان شغلی جدید مامان خانومی  و  شروع به تحصیل شایان خان و افزایش شیفتهای من و ...

امیدوارم به زودی همشون حل بشه!!

/ 0 نظر / 22 بازدید