شایان خان و سر رسید 91

چند روز پیش که ما داشتیم از محمود آباد به سمت تهران می آمدیم شایان خان خیلی بی سر و صدا پشت نشسته بود و برای خودش داشت بازی میکرد و هر از چندی که ما از پیچی یا دست اندازی می گذشتیم غرغر می کرد ! من فکر میکردم داره نقاشی میکنه اما وقتی رسیدیم تهران دیدیم یک سر رسید بزرگ رو برداشته و از روی جلد تا پشت جلدش رو و تمام صفحاتش رو کامل خط خطی کرده و هرچی که شماره تو صفحه بود ده ، بیست بار تو همون صفحه تکرار کرده و نوشته از یک تا 31 روزهای ماه و ... !!!

من و مامانش که واقعا شگفت زده شده بودیم که این بچه چه پشتکار و علاقه ای به این کار داشته که اون همه صفحه رو  نوشته!!

البته ما برای کارهای زمین رفته بودیم که فهمیدیم گیر چه نامردهایی افتادیم و باید خدا کمکمون کنه تا قضیه ختم به خیر بشه و پول هامون نپره!!

/ 0 نظر / 11 بازدید