عکس های دوران کودکی من !!

من در ماشین 

 

 

 

 

 

من در باشگاه 

 

 

 

من, وقتی یه گندی زدم 

 

 

 

 

من در مسابقان بوکس... 

 

 

 

من وقتی مرد عنکبوتی شده بودم 

 

 

 

من وقتی مامی نبودم  

 

 

 

من وقتی که ذوق ترکونده بودم 

 

 

 

من در شب امتحان 

 

 

 

من در حال چت 

 

 

 

من وقتی خیلی گرسنم بود 

 

  

من در حال هندونه خوردن 

 

 

 

من وقتی مامان باهام بازی میکرد 

 

 

 

من...! نه بابا من اصلا تو این عکس نیستم به جون خودم، اینا دوستامند... 

 

 

 

من وقتی خراب کاری کرده بودم 

 

 

 

من , وقتی اصلا اعصاب درست حسابی ندارم 

 

 

 

 

 

من وقتی که دهقان فداکار شدم 

 

 

 

من در حال دیدن یک خواب خــــــــیلی خوب 

 

 

 

من در انتظار آبجی کوچولوم 

 

 

 

من وقی سیا مست کرده بودم 

 

 

 

من .... نه ببخشید این دوستمه  

 

 

 

من , وقتی به شدت دارم به خودم افتخار میکنم 

 

 

 

 

 

من , بعد از دیدن یک فیلم مزخرف هندی  

 

 

 

من و دوست دخترم 

 

 

 

 

وای که بیچاره کردند ما رو این دختر ها 

 

 

من در حال حالگیری 

 

 

 

من وقتی خیلی کنجکاو بودم 

 

 

 

من وقتی پیشنهاد ازدواج به دوست دخترم دادم 

 

 

 

من وعیال 

 

 

 

من و عیال در پارتی  

 

 

 

من , اولین باری که شمارو دیدم 

 

 

 

اگه گفتید من کدومم...! 

 

 

 

دوستون دارم 


 

بای  

/ 0 نظر / 7 بازدید