ماه رمضان

ماه رمضان دو روزه شروع شده .فردین ومحمود روزه میگیرن من هم سحری وافطار را هماهنگ می کنم .روز اول رفتیم کوههای کوهسار افطار خوردیم. هوا عالی بود .خیلی عالی .خوبی اون شب به خلوتی وخنکی هوا بود .ما سه نفر کلی خاطره از کوچیکیای شایان گفتیم وخندیدیم .دراز کشیده بودیم به آسمان نگاه می کردیم وحال می کردیم .شب به یاد ماندنی بود .

مامان

/ 0 نظر / 7 بازدید