اجلاس

امروزشنبه ۲۸ مرداداست وفردا انشاءا... می ریم مشهد وشمال ایران ۱۱ شهریور برمی گردیم .

امروز می خواستم شایان را بیارم داخل سازمان که گفتن به خاطر اجلاس سران ورور بچه ها ممنوعه حالا کو تا اجلاس.

/ 0 نظر / 8 بازدید