جشن شکوفه ها

فردا اولین روز مدرسه شایان گلمه ،عزیز دل مادر وپدر .خوشحالم پسرم می ره کلاس اول .

دوست دارم این روز را براش به خوبی ثبت کنم وکاری کنم یکی از بهترین روزهای زندگیش باشه وشروعی دوباره .

آخه شایان گلم یکبار این دوره را از یک سال و هشت ماهگیش شروع کرد وتا شش سالگی در کلاسهای مختلف مهد با مربی ها وبچه هاومهد کودک فاطمیه صدا وسیما تجربه کرده .

اما این بار مدرسه افشار در جردن وشروعی دوباره دنیایی پر از فراز ونشیب معلم اینوگفت فلان بچه اینو گفت من فلانی رو دوست دارم ووای من فلانی رویه روز می زنم(امیر محمد که از ابتدای مهد همیشه همکلاسی شایان بود وهمیشه مشکل داشتن .) ....

دیروز یه امتحان از همه ما ...قدیمی ها  وجدیدها گرفتن ،بد نبود .امروز هم که من از گروه روز از نوبخاطره کارپر دردسرش خداحافظی کردم.

بابا فردین هم دیشب قورباغه اش راقورت داد وساعت ۱۰ونیم شب ارک آشپزخانه را خراب کرد .صدای پتکش همه راشاکی کرده بود وهرچی گفتم بدیم یه کار گر گفت نه اما آخرش اعتراف کرد کار سختی بوده .

این هفته ،هفته پر مشغله ای بود وواقعا بریده بودم امیدوارم هفته بعد خوب باشه . 

 

مامان

نوشته شده توسط ما در سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1391 ساعت 15:28
/ 0 نظر / 32 بازدید