دندون درد

مامان خانوم چند روزی است اسیر دندون درد شده و هر بار میره دکتر بدتر میشه!

امیدوارم که خوب بشه و در کارش هم موفق بشه ! البته من خیلی دندون درد کشیدم و خیلی به دندون پزشکی رفتم و کلا پدرم دراومده و هنوز هم کلی کار دارم اما یه نفر بود که خیلی اذیت میکرد و میگفت چرا اینقدر میری دندون پزشکی!!

پنجشنبه رفتیم دیزین و یه آبشاری بود که اونجا خیلی حال کردیم و خوش گذشت البته مامانی کمی خسته شده بود و شایان هم خیلی سنگ پرانی کرد اما در کل منطقه ای بکر و خلوت وآروم و زیبا بود

دلم میخواد بازهم بریم واین بار اماده تر و با امکانات مناسب تر!

آخر این ماه هم انشاءا.. میریم مشهد و یک هفته ای اونجاییم !! راستی امروز شایان تو مهد هم روزه کله گنجشکی گرفت و نماز هم خوند.

/ 0 نظر / 10 بازدید