شایان و مادر بزرگ

امروز چهارشنبه تقریبا یک هفته ای میشه که مادر بزرگ مادری شایان اومدند خونه ما و شایان مهد نمی ره و با مادر بزرگ میمونه خونه و کلی حال میکنه!

البته دایی مسعود هم اومده اما اون دنبال کاراشه و کمتر خونه میمونه . شایان از بودن با فامیل خیلی خوشحال میسه

/ 0 نظر / 10 بازدید