روز اول پیش دبستانی شایان جان

امروز ( یکشنبه سوم مهر ) روز اول پیش دبستانی شایان خان بصورت غیر رسمی بود! چون وقتی ما شایان جون رو با روپوش و یه وانت لوازم درخواستی مهد بردیم تو مهد اونها با تعجب گفتند: امروز ما چیزی تحویل نمی گیریم برگدونید خونه!

 و جالب بود که مسئول ورود خروج بچه ها که نمی دونست من اونجام با ناراحتی به یکی از کادران گفت چه آدمایی پیدا میشن ها!! وسائل رو امروز آوردن و میگیم ببرید سه شنبه بیارید غر میزنن و میگن ماشین تو پارکینگ و دوره! خب به شوهراتون بگین بیان ببرن!! و خانومه هم گفت : همه شوهر ها مثل شوهر شما که خوب نمی شن!

خلاصه امروز شایان و من و مامانش با حال خاصی به مهد رفتیم اما مراسم افتاد به سه شنبه.

/ 0 نظر / 11 بازدید